Luonto- ja maisemaselvitykset

Luonto- ja maisemaselvityksistä jäsenillämme on vahva kokemus.

Kasvillisuuden ja linnuston peruskartoituksen lisäksi jäseniltämme löytyy osaamista myös esim. vesikasvi-, viitasammakko-, rupilisko- ja liito-oravakartoituksiin sekä lepakkokartoituksiin.

Luonto- ja maisemaselvitykset teemme maankäyttö- ja rakennuslain, luonnonsuojelulain sekä EU-direktiivien edellyttämällä tavalla. Selvitykset tehdään niin, että lisäselvityksiä ei tarvita ja hankkeet pysyvät suunnitellussa aikataulussa.

Ota yhteyttä hyvissä ajoin, kun tarvitset asiantuntemustamme. Joillakin lajeilla tai lajiryhmillä sopiva kartoitusaika voi olla hyvin lyhyt. Täältä löydät parhaimpia kartoitusaikoja eri lajiryhmille.