Lepakkoselvitykset

Lepakkoselvitysten tavoitteena on saada tietoa alueen lepakkolajistosta, saalistusalueista, kulkureiteistä sekä mahdollisesti myös päiväpiiloista tai lisääntymispaikoista. Kaikki Suomessa esiintyvät lepakot ovat EU:n luontodirektiivin (92/43/EEC) liitteen IVa mukaan suojeltuja lajeja, joiden lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kiellettyä.

TOIMIn tekemät lepakkokartoitukset tehdään Suomen lepakkotieteellisen yhdistyksen kartoitusohjeiden mukaan.

lepakkoselvitykset viiksisiippa.jpg

Viiksisiippa on melko yleinen lepakkolaji Suomessa
ja sitä tavataan myös Pohjois-Karjalassa.
Kuva Axel Donning.

Yleensä lepakkokartoitus tehdään ns. detektorikartoituksena, jolloin saadaan tietoa lajistosta, kulkureiteistä ja saalistusalueesta. Tässä detektorikartoituksessa lepakoita havainnoidaan yliääni-ilmaisimella eli lepakkodetektorilla, joka muuntaa lepakon kaikuluotausäänen ihmiskorvin kuultavaksi. Näiden kaikuluotausäänten ja lepakon käyttäytymisen perusteella voidaan tunnistaa lajeja.

Kartoitettavalla alueella käydään touko-elokuun välillä kolme kertaa esim. kuukauden välein, koska lepakot vaihtavat ruokailualueita kesän mittaan. Viimeisellä kartoituskerralla elokuussa myös saman kesän poikaset ovat lennossa. Kartoitukset tehdään yöaikaan lepakoiden ollessa aktiivisia.

Tulokset raportoidaan karttojen kanssa ja raporttiin liitetään myös arvio kyseessä olevan hankkeen vaikutuksista alueen lepakkokantaan.

Lepakkoselvityksessä käytettävät laitteet:

  • Petterson D 240X -detektori sekä BatSound-ohjelmisto äänien analysointiin
  • AnaBat -tallentavat detektorit
  • Ciel CDP 102 -tallentava detektori

Joskus on tarvetta myös selvittää lepakoiden päiväpiiloja ja lisääntymispaikkoja sekä talvehtimispaikkoja rakennuksissa. Päiväpiiloja ja lisääntymispaikkoja kartoitetaan kesäaikaan (touko-elokuu) ja talvehtimispaikat tietenkin talviaikaan.

Tuulivoimahankkeissa tavallisen detektorikartoituksen lisäksi tulisi tehdä myös muuttavien lepakoiden kartoitus toukokuussa sekä syysmuuton aikaan syys-lokakuussa.

Lepakkoselvityksiä tehdään yhteistyössä Dipl. Landschaftsökologe Axel Donningin kanssa. Axelilla on vuosien kokemus lepakkokartoituksista Saksassa.

Lue lisää lepakoista Suomen lepakkotieteellisen yhdistyksen sivuilta tai Euroopan lepakkoyhdistyksen BatLife Europen sivuilta.