Palvelut

Tarjoamme erilaisia luonto- ja maisemaselvityksiäsekä luontovaikutustenarviointeja esim. maankäytön suunnittelua ohjaamaan. Meillä on vahva lajistotuntemus eri eliöryhmistä ja pitkä kokemus erilaisten selvitysten ja tutkimusten tekemisestä.

Tarjoamme monipuolista ympäristöosaamistamme myös erilaisiin luontoon ja ympäristöön liittyviin hankkeisiin: luontopolun suunnittelu ja opastaulut, perinnemaisemien hoitosuunnitelmat, kalataloussuunnitelmat, vesistöjen hoitosuunnitelmat jne.

Ota yhteyttä!