Helena Haakana

FT Helena Haakana on väitellyt tohtoriksi Joensuun yliopistosta vuonna 2008 kalabiologian alalta. Hänen erityisasiantuntemustaan ovat lepakkoselvitykset ja viitasammakkoselvitykset, kalastoselvitykset ja kalataloussuunnittelu sekä MapInfon käyttö.

Ville Vuorio

FT Ville Vuorio on tehnyt maisema-, luontotyyppi- ja kasvillisuusselvityksiä eri puolilla Pohjois-Karjalaa. Ville on käyttänyt paikkatieto-ohjelmia toista kymmentä vuotta ja toiminut mm. EU:n LIFE Luonto –hankkeen vetäjänä ympäristökeskuksessa. Lisäksi hänen työnkuvaansa ovat kuuluneet luonnonsuojelualueilla tehtävien hoitotöiden suunnittelu ja ohjaus. Lajiselvityksiä Vuorio on tehnyt valkoselkätikasta, viitasammakosta ja rupimanterista.

Hanna Keski-Karhu

FM Hanna Keski-Karhu on laatinut Pohjois-Karjalan perinnemaisemien hoito-ohjelman ja hänellä on vuosien kokemus kulttuurimaisemien arvottamisesta, inventoinneista ja hoitotöiden suunnittelusta sekä toteutuksesta. Hän on tehnyt lukuisia luontotyyppi- ja kasvillisuusselvityksiä. Lajisto-osaaminen on syvää ja se keskittyy putkilokasveihin ja sammaliin. Hanna on tehnyt TOIMIlle useita maisema- ja luontoselvityksiä.

Heikki Pönkkä

Heikki Pönkkä on yrityksemme armoitettu lintumies. Hänellä on vuosikymmenten kokemus linnustoselvityksistä. Pönkän paikallistuntemus on erinomaista ja hänellä on valmiit kontaktit alueen avainhenkilöihin. Heikki on Pohjois-Karjalan luonnonsuojelupiirin osa-aikainen aluepäällikkö, jonka työkenttä liittyy monimuotoisesti koko maakunnan luonnonympäristöön ja maankäyttöön. Hänellä on asiantuntemusta yleispiirteisestä suunnittelusta mm. kaavoituksen osalta. Hän on myös Pohjois-Karjalan lintutieteellisen yhdistyksen suojeluvastaava ja Birdlife Suomen suojelutoimikunnan jäsen.

Axel Donning

Dipl. Landschaftsökologe Axel Donning toimii asiantuntijana TOIMIn lepakkoselvityksissä. Hänellä on vuosien kokemus lepakkoselvityksistä Saksassa. Axelista löytyy enemmän tietoa hänen omilta sivuiltaan (saksaksi): http://www.fledertiere-und-mehr.de/