Viitasammakkoselvitykset

viitis.jpgViitasammakko on EU:n luontodirektiivin liitteen IV (92/43/EEC) laji, jonka lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kielletty. Viitasammakoiden lisääntymisalueita on hyvin monenlaisissa vesiympäristöissä: suolammissa, pelto-ojissa, sorakuopissa ja isompien järvien suojaisilla ranta- tai lahtialueilla. Näiden viitasammakoiden lisääntymispaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on luontodirektiivin mukaan kielletty. Siksi viitasammakkokartoitukset ovat usein paikallaan, kun suunnitellaan maankäytön muutoksia alueille, joilla on pieniä viitasammakoiden suosimia vesialueita.

Viitasammakot lisääntyvät siis vedessä ja viettävät muuten maaelämää. Talvehtimaan ne palaavat usein vesistöjen pohjamutaan. Viitasammakkokartoitukset on parhainta tehdä keväällä viitasammakoiden kutuaikaan, kun ne kokoontuvat lisääntymisalueille pulputtamaan. Silloin sen erottaa tavallisesta sammakosta helposti äänen perusteella.

Kartoitusaika on hyvin lyhyt. Pienissä nopeasti lämpenevissä lammikoissa se voi olla vain muutaman päivän mittainen, suuremmissa vesistöissä viikon. Kutuaika ajoittuu yleensä Etelä-Suomessa huhti-toukokuun vaihteeseen, pohjoisemmassa toukokuun alkuun. Viitasammakkokartoitukset tuleekin sopia jo hyvissä ajoin talvella.